Правила хостингу

У зв'язку з можливістю внесення змін або доповнень у данні правила, вони вважаються такими, що отримали чинність з моменту їх опублікування на сайті та вважаються обов'язковими для ознайомлення й дотримання всіма користувачами хостингу.

1. Обмеження на відправлення електронних повідомлень (СПАМ)
1.0. Масове розсилання повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (включаючи служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC та ін.), інакше як по явно й недвозначно вираженій ініціативі одержувачів. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для включення адреси в будь-який список для масового розсилання повідомлень. Включення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-форму, через передплатного робота та ін.), у список адрес, по якому проводиться будь-яке розсилання, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, яка гарантує, що адреса не потрапить у список інакше, як з волі власника адреси. Процедура підтвердження підписки повинна виключати можливість влучення адреси в список адресатів якого-небудь розсилання (одиничної або регулярної) з ініціативи третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси). Обов'язкова наявність можливості для будь-якого передплатника негайно покинути список розсилання без яких-небудь труднощів при виникненні у нього такого бажання. При цьому наявність можливості покинути список само по собі не може служити виправданням внесення адрес у список не з волі власників адрес.
1.1. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їхнє розміщення було погоджено із власниками або адміністраторами даної конференції попередньо.
1.2. Відправлення електронних листів і інших повідомлень, що містять вкладені файли й/або які мають значний об'єм, без попередньо отриманого дозволу адресата.
1.3. Розсилання (інакше як по прямій ініціативі одержувача)
а) електронних листів і інших повідомлень (у тому числі одиничних) рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
б) листів і повідомлень, які містять грубі й образливі висловулювання й пропозиції;
в) розсилання повідомлень, які містять прохання переслати дане повідомлення іншим доступним користувачам (chain letters);
г) використання безособових ("рольових") адрес інакше, як по їхньому прямому призначенню, установленому власником адрес і/або стандартами.
1.4. Заборонено розташування матеріалів по пропозиціям розсилань, продажів спам-баз, а також інших дій, що сприяють поширенню спама, незазалежно від того відбуваються дані розсилання через наші мережі або зовнішні. Порушенням є сам факт пропозиції подібних послуг.
1.5. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить прикладені файли, крім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами даної конференції або таке розміщення було погоджено із власниками або адміністраторами конференції попередньо.
1.6. Розсилання інформації одержувачам, які раніше відверто виявили небажання отримувати цю інформацію, інформацію даної категорії або інформацію від даного відправника.
1.7. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та ін.) в якості контактних координат при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були зроблені ці дії.
1.8. Здійснення діяльності по технічному забезпеченню розсилання спама, тобто:
- цілеспрямоване сканування вмісту інформаційних ресурсів з метою збору адрес електронної пошти й/або інших служб доставки повідомлень;
- розповсюдження програмного забезпечення для розсилання спама;
- розробка, підтримка, перевірка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, включених у таку базу даних, відверто виявили свою згоду на включення їхніх адрес у дану конкретну базу даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).
1.9. Розміщати політичні матеріали, що несуть пропаганду війни, насильства й расової ворожнечі.

2. Несанкціонований доступ і мережеві атаки.
Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення сітьових атак і сітьового злому й участь у них, за винятком випадків, коли атака на сітьовий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонені:
2.0. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належить користувачу.
2.1. Дії, спрямовані на одержання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютеру, іншому обладнанню або інформаційному ресурсу), наступне використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження із власниками цього програмного забезпечення чи даних або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ до ресурсів, відмінним від припустимого власником ресурсу.
2.2. Передача комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або марної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв`язності мереж і доступності окремих її елементів.
2.3. Цілеспрямовані дії по скануванню вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів та ін., інакше як у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять своєю метою порушення пунктів 2.0 і 2.1 даних правил.

3. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів.
Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила повинні бути легко доступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів. Правила використання ресурсу, установлені власником, не повинні порушувати права власників інших ресурсів або приводити до зловживань відносно інших ресурсів. Користувач зобов'язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання. У випадку, якщо правила, установлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам даного документа, відносно даного ресурсу застосовуються правила, установлені власником, якщо це не веде до порушень відносно інших ресурсів. У випадку, якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в даному документі.

4. Фальсифікації.
Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача й допускає анонімне використання. Однак у ряді випадків від користувача потрібно надати інформацію, що ідентифікує його й використовувані їм засоби доступу до Мережі. При цьому користувач не повинен:
4.1. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони та ін.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи вповноважили користувача на таке використання.
4.2. Фальсифікувати свій IP-Адрес, а також адреси, які використовуються в інших сітьових протоколах, при передачі даних у Мережу.
4.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів і інших повідомлень.
4.4. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів і інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені даного користувача (із приховуванням, таким чином, правдивого джерела дій).
4.5. Реєструвати доменні імена близько схожі за назвою з однойменними марками і сервісами, наприклад: google, facebook і т.д. А так само не намагатися представити власний ресурс під відомі сервіси.
4.6. Розміщувати на дисковому просторі вірусів, скриптів і т.д.,що заражають комп'ютери або зберігають(логірують) логіни і паролі користувачів без їх згоди.

5. Настроювання власних ресурсів.
При роботі в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання сітьових ресурсів, які належать користувачеві, третіми особами. У зв'язку із цим користувач повинен вжити належних заходів по такому настроюванню своїх ресурсів, яка б перешкоджала несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а при виявленні випадків такого використання вживати оперативних заходів по їхньому припиненню. Прикладами потенційно проблемного настроювання мережних ресурсів є:
- відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP relays);
- загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);
- засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано сховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервера та ін.);
- загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, що дозволяють проводити з їхньою допомогою атаки;
- електронні списки розсилання з недостатньою надійністю механізму підтвердження підписки або без можливості її скасування;
www-сайти й інші подібні ресурси, що здійснюють відправлення кореспонденції третім особам по анонімному або недостатньо аутентифіцірованому запиті.

6. Використання дискового простору, ресурсів сервера, програмного забезпечення та вмісту на хостінгу
6.1. 90% або більше із вмісту вашого сайту повинні бути HTML або аналогічними веб сторінками. PHP файли відносяться до аналогічних веб сторінок. Сайт повинен складатися з веб сторінок у стандартному виконанні, в основному заснованих на HTML тексті й графіці. Файли, що завантажуються, медіа файли, потоковий вміст або будь-які інші файли, розмір яких перевищує 500 Кбайт не повинні перевищувати 10% від загального об'єму використовуваємого Вами дискового простору. Дане обмеження щодо використання дискового простору жодним чином не накладає обмеження на фото галереї. Хостинг фото галерей дозволений.
6.2. Сайт не повинен містити матеріалів або посилань на hacking/cracking, будь-які види порнографічних матеріалів, будь-які види матеріалів з порушенням авторських прав (mp3, фільми, warez, та ін.).
6.3. Не дозволені сайти ігрового бізнесу на гроші.
6.4. Не дозволяється підключення власних сервісів IRC (IRC daemons, IRC bouncers, IRC proxies) до глобальної системи IRC у будь-яких видах.
6.5. Не дозволяється установка будь-яких проксі сервісів і проксі технологій.
6.6. Не дозволяється публікація сайтів онлайн бізнесу на основі MLM у будь-яких видах.
6.7. Забороняється активність bit-torrent/P2P у будь-яких видах.
6.8. Не дозволені сайти фармацевтичної тематики ("Фарма").
6.9. Обмеження щодо використання ресурсів сервера:
6.9.1. Запуск на обробку скриптів що використовують 100% процесорного часу.
6.9.2. Запуск на обробку скриптів через планувальник завдань cron з періодичністю менше ніж 7 хвилин.
6.9.3. Кількість одночасних з'єднань на веб сервер, на один домен, не повинно перевищувати 100 з'єднань в хвилину.

7. Використання трафіку з безлімітними планами для віртуальних, виділених і колокейшн серверів
7.1. Вхідний трафік до вихідного повинен дотримуватися співвідношення 1:4. У випадку порушення співвідношення використаний трафік тарифікується помегабайтно або гигабайтно відповідно до тарифних планів.

8. Повернення коштів.
8.1. Повернення коштів діє лише на послуги хостингу напротязі 30 днів з моменту оплати послуги. Кошти, сплачені за реєстрацію доменів, ssl сертифікати, оренду IP адрес, виділених і віртуальних серверів не повертаються.
8.2. Кошти повертаються при уточненні конкретної причини з боку клієнта.
8.3. Кошти повертаються тільки у випадку, якщо клієнт не порушував правил надання послуг та умов договору.
8.4. Кошти повертаються будь-яким способом, яким можлива оплата в даний момент.
8.5. Кошти повертаються тільки в період, зазначений як період moneyback за даним типом сервісів.
8.6. Поверненню підлягають невитрачені кошти. Це означає, що не повертаються: вартість доменів (у випадку, якщо вони реєструвалися нами), вартість хостингу за минулий період розміщення облікового запису, інші фактичні витрати, які мали місце. При поверненні коштів із суми, що підлягає поверненню, віднімаються всі знижки, вартість подарункових доменів та інших послуг, платіжні комісії.
8.7. Запит на повернення коштів приймається тільки через офіційний запит до служби підтримки по електронній пошті або через систему зворотного зв'язку. Прохання про повернення коштів по ICQ, Skype і телефону не приймаються. Запит повинен бути відправлений з адреси електронної пошти, вказаного при реєстрації рахунку. У листі (тікета) повинні міститися такі дані:
- Паспортні дані (повне ПІБ, дата і рік народження, номер паспорта).
- Логін і пароль від панелі сайту.
- Ім'я домену, розміщеного у нас.
- Аргументована причина, з якої робиться запит на повернення коштів.
- Платіжні реквізити (виключно для перевірки, кошти повертаються тільки за тими реквізитами, звідки надійшов платіж).
8.8. Повернення коштів здійснюється протягом 7-14 робочих днів з моменту отримання нами коректно оформленої заявки на повернення коштів. Як правило, повернення здійснюється в день подання заявки або на наступний день після її отримання нами.

© 2007 - 2023 GOODNET.UA Всі права захищені.